תנאי שימוש מועדון לקוחות - סטודיו סי

תנאי השימוש של מועדון הלקוחות של סטודיו C

1. חברה ב'מועדון הלקוחות של סטודיו C' הינה מי שמסרה את פרטי ההצטרפות בסניפי סטודיו C או שלחה טופס הצטרפות למועדון באתר האינטרנט של סטודיו C או השתתפה בפעילות שיווקיות של סטודיו C אשר כוללת הצטרפות למועדון.

2. לתשומת לבך, בחתימתך על טופס זה הנך נותנת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת  , לרבות הודעות בנוגע למבצעים והטבות , אשר ישלחו אלייך מסטודיו C או מי מטעמה באמצעות פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי לטלפון או לטלפון הנייד ו/או הודעת SMS לטלפון הנייד ו/או הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני ,כהגדרתם בחוק התקשורות (בזק ושירותים), תשמ'ב -1982 כפי שנמסרו על ידך לעיל. כמו כן, ברצוננו להביא לתשומת ליבך שהינך רשאית לבטל את הסכמתך זו בכל עת באמצעות פניה לחברה בטלפון 03-7378240 או בדואר אלקטרוני sec@studioc.co.il או באמצעות הלינק הסרה אשר מופיע גם בתחתית כל דואר אלקטרוני שנשלח אליך.

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע  

בסטודיו סי בע"מ מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות שמירת הפרטיות הנוהגת באתר וכן הם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמשת סטודיו סי בע"מ במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

איסוף מידע והשימוש בו
סטודיו סי בע"מ אוספת מידע לגבי המבקרים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שסטודיו סי בע"מ מעניקה באמצעות האתר.  קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על-ידי סטודיו סי בע"מ. מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי המבקרים באתר ו/או המבקשים להצטרף כלקוחות או למועדון הלקוחות באתר.

 

 

מידע כללי על המבקרים באתר

סטודיו סי בע"מ אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.
המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web   Server Log)   ו"עוגיה" .("Cookie") ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/ת ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/ת.  השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. סטודיו סי בע"מ מבקשת לציין ולהדגיש, כי למרות וקיימת האפשרות שסטודיו סי בע"מ תשלח "עוגיות" למחשבי המבקרים/משתמשים באתר, במצבים מסוימים, אין סטודיו סי בע"מ יודעת את זהותם ו/או כל פרט אישי אחר לגבי אותם מבקרים/משתמשים אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק לסטודיו סי בע"מ פרטים מזהים כאמור.
המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נועד לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו, כמו גם לצורך שיפור והעשרה של מוצרים המפותחים בסטודיו סי בע"מ

מסירת מידע אישי באמצעות האתר
סטודיו סי בע"מ אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. מידע הנאסף על-ידה מהמשתמשים באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת שירות, נאסף רק כאשר המבקר/ת באתר בוחר לספק מידע אישי כאמור, מרצונו החופשי.
סטודיו סי בע"מ תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981

כל מידע שימסר על ידי המבקרים באמצעות האתר לסטודיו סי בע"מ, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של סטודיו סי בע"מ, יימסר מרצונו/ה ומהסכמתו/ה המלאה של המבקר/ת ויהווה הסכמה ברורה מצידו/ה לסטודיו סי בע"מ או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר/ה, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת מבקר/ת שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008. 

המידע שסטודיו סי בע"מ אוספת מהמבקרים באתר מיועדת למתן שירות וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מטעם סטודיו סי בע"מ, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המידע אשר נאסף באתר הנו על ידי סטודיו סי בע"מ ולשימושה. אם המבקר/ת לא ת/יהיה מעוניינ/ת לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת סטודיו סי בע"מ עשויים לעניין אותו/ה, יהיה באפשרותו/ה לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור וכן בפניה לסטודיו סי בע"מ בטלפון 03-7378200 או בדואר אלקטרוני sec@studioc.co.il  .

מסירת מידע לצדדים שלישיים:

סטודיו סי בע"מ תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המבקרים לצד שלישי במקרים הבאים:

• אם תרכוש/י מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועברו לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

• במקרה שתפר/י את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם תבצע/י פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.

• אם יתקבל בידי סטודיו סי בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

•אם סטודיו סי בע"מ תמכור ו/או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כשלהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

פרסומות של צדדים שלשיים:

סטודיו סי מתירה לחברות אחרות לנהל  מערך פרסומות באתר. המודעות שבהן את/ה צופרה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן. חברות אלו מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהצביו ועל אלו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של סטודיו סי בע"מ.

בטיחות וסודיות:

סטודיו סי בע"מ מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

לתשומת לבך
אם אינך שבע/ת רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.

 

פרטים והרשמה